Head image - casponline.cz
Head image - casponline.cz
Head image - casponline.cz
Head image - casponline.cz

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP)

Domů
Domů
Domů
Domů

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP)

ČASP je zájmovým sdružením právnických osob, založeným v roce 2000. Asociace reprezentuje společné zájmy svých členů - výrobců a distributorů doplňků stravy - a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v ČR a SR.

ČASP nyní zastupuje 24 firem, které představují podstatnou část trhu s doplňky stravy.

Naše Asociace je aktivním členem

10.5.2021 ITANIUM DIOXIDE: EFSA opinion - Update and invitation to a meeting on this topic

It is gradually becoming clear what the Commission is intending to do.