Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Podněty etické komisi

Podněty etické komisi

Etická komise

Etická komise je klíčovou součástí České asociace pro speciální potraviny. Zabývá se jednáním členských i nečlenských firem na českém trhu. Etická komise je poradní orgán, který se společnosti snaží na chyby v jednání upozornit a odbornými radami dopomoci k zlepšení situace. V případě, že společnost stanovisko etické komise odmítne, postupuje komise svůj závěr živnostenským úřadům nebo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento postup je však výjimečný, protože společnosti v naprosté většině případů vnímají doporučení etické komise pozitivně.

 

Podněty etické komisi můžete zasílat na adresu ČASP nebo na email:

 

Loading...

Asociace