Jste zde: Domácí stránka |

Orgány

Představenstvo

Představenstvo ČASP je pětičlenné, volené členskou schůzí na dobu dvou let. Na první schůzi představenstva je volen Předseda představenstva a Místopředseda představenstva, které zastupují ČASP na venek.

 

Mgr. Martina Šímová                                                RNDr. Václav Bažata

předseda představenstva ČASP                              místopředseda představenstva ČASP

 

Edita Novotná, členka představenstva

Ing. Jiří Kašpárek, člen představenstva

Mgr. Marek Tomečka, člen představenstva

 

Etická komise

 

Etická komise ČASP je tříčlenná, volená členskou schůzí na dobu dvou let. Etická komise posuzuje podněty členů i nečlenů představenstva na nezákonné a neetické chování výrobců doplňků stravy, případně podává podněty kontrolním státním orgánům.

 

Ing. Pavlína Šilhavá, předsedkně EK

MUDr. Michaela Lysíková, členka EK

Ing. Jan Heinrich, člen EK

 

Výkonný ředitel

je jmenován představenstvem na dobu neurčitou. Na základě plné moci předsedy představenstva zastupuje ČASP na venek a zajišťuje operativní chod ČASP.

 

Ing. Bohumil Hlavatý

výkonný ředitel ČASP