Jste zde: Domácí stránka |

Orgány

Představenstvo

Představenstvo ČASP je pětičlenné, volené členskou schůzí na dobu pěti let. Na první schůzi představenstva je volen Předseda představenstva a Místopředseda představenstva, které zastupují ČASP na venek.

 

Mgr. Martina Šímová                                             Edita Novotná

předseda představenstva ČASP                              místopředseda představenstva ČASP

 

RNDr. Václav Bažata, člen představenstva

Pavel Pavlík, člen představenstva

Václav Říčný, člen představenstva

 

Etická komise

 

Etická komise ČASP je tříčlenná, volená členskou schůzí na dobu dvou let. Etická komise posuzuje podněty členů i nečlenů představenstva na nezákonné a neetické chování výrobců doplňků stravy, případně podává podněty kontrolním státním orgánům.

 

MUDr. jiří Musil, předseda EK

Dana Krňávková. , členka EK

Ing. Lenka Vánská, členka EK

 

Slovenské forum

Slovenské forum je tříčlené, volené členskou schůzí. Zastupuje ČASP na území slovenské republiky.

 

Mgr. Martina Kristiánová

předsedkyně Slovesnkého fora

 

Ing. Mária Štúňová

Ing. Jana Potužníková

 

Výkonná ředitelka

je jmenován představenstvem na dobu neurčitou. Na základě plné moci předsedy představenstva zastupuje ČASP na venek a zajišťuje operativní chod ČASP.

 

Nicole Hlavatá

výkonná ředitelka ČASP