Head image - casponline.cz
Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Dokumenty

Dokumenty

Soubor:
lenská přihláška žadatele o členství.doc
Popis:
Členská přihláška
Formát:
doc
Velikost:
34kB

Podmínky členství v ČASP

  • Členy sdružení mohou být tuzemské i zahraniční právnické osoby, jejichž činnost je v souladu s předmětem činnosti sdružení.

    Předmětem činnosti sdruženi je: sjednotit na základě společných zájmu právnické osoby, které se zabývají vývojem, výrobou a obchodem se speciálními potravinami a potravními doplňky, jedná se zejména o doplňky stravy, potravní doplňky, potraviny obohacené potravními doplňky, potraviny pro zvláštní výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely.
  • Členem sdružení se žadatel o členství stane rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí a uhrazením zápisného a členského příspěvku ve lhůtě a ve výši stanovené členskou schůzí. Členská schůze se koná 2x ročně.
  • Podmínkou členství je vyplnění členské přihlášky, jejíž přílohou bude doklad o tom, že žadatel splňuje předpoklady pro vznik členství dle stanov ČASP (prokazuje se čestným prohlášením).
  • Výši členského příspěvku a poplatků za poskytnuté služby určuje členská schůze. V roce 2007 byla výše členského příspěvku stanovena na 40 000,-Kč a poplatky za poskytnuté služby byly rozděleny do 3 kategorií dle obratu firmy (30 - 100 mil. Kč /rok 100 000,Kč, 100 - 300 mil. Kč /rok 240 000,Kč a >= 300 mil.Kč /rok - 380 000,Kč)