Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Dokumenty > Etický kodex

Etický kodex

 

Česká asociace pro speciální potraviny

Etický kodex

Jako člen asociace se zavazujeme dodržovat tento etický kodex:

  1. Budeme prodávat či dodávat svým dalším odběratelům pouze takové speciální potraviny, potravinové doplňky, doplňky stravy a další produkty a služby, které budou spotřebitelům pomáhat udržet či příznivě ovlivnit jejich zdraví.
  2. Budeme prodávat pouze takové produkty a služby, které jsou pravdivě a legálně označeny.
  3. Budeme se angažovat pouze v takových obchodních postupech, které jsou legální, včetně marketingu a reklamy, která je pravdivá a nezavádějící.
  4. Budeme podporovat takové veřejné aktivity, které chrání životní prostředí, naše přírodní zdroje a které zlepšují kvalitu života.
  5. Budeme podporovat zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu a rozšiřovat práva spotřebitele.
  6. Budeme se chovat odpovědně a eticky ve vztahu ke spotřebitelům, zaměstnancům, kolegům, konkurentům a vládním organizacím.
  7. Budeme aktivně spolupracovat s Etickou a Odvolací komisí, jako dohlížecími orgány nad dodržováním kodexu.
  8. Při své činnosti budeme dodržovat ustanovení tohoto Etického kodexu, jakož i ustanovení všech obecně závazných právních předpisů, které oblast a vztahy související se speciálními potravinami upravují.

Pro dodržení tohoto Etického kodexu a těchto cílů budeme bránit právo na svobodu řeči a tisku, zvláště poskytování pravdivých informací o stravě a výživě a budeme bránit právo spotřebitele na dostupnost těchto informací, a to ze zdrojů, které si mohou sami vybrat.

Název organizace .....................................

Podpis .....................................                                             Datum .....................................

Přijetí a dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v ČASP.